DIGITAL ART 4 CLIMATE

NEWS

Про проект
ООН ОГОЛОсИЛА 2021 рік - РОКОМ КРЕАТИВНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ, ЩОБ ВИЗНАТИ ЦІННІСТЬ КРЕАТИВНОСТІ ЯК МОЖливоГО РЕСУРСУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ТА КЛІМАТУ.

DIGITALART4CLIMATE У ПАРТНЕРСТВІ З UN-HABITAT — ІНІЦІАТИВА ДЛЯ ПРИСКОрЕННЯ  СИЛИ креативності.
DIGITALART4CLIMATE це безпрецедентна крос секторальна платформа, ЗАЦІКАВЛЕНА в ПАРТНЕРСТВі, яка використовує BLOCKCHAIN ТЕХНОЛОГІю, що імплементує витвори мистецтва в цифрові активи або NFTs.

В свою чергу цифрові активи можуть бути зібрані і продані, що відкриває СОЦІАЛЬНО-технологічні інновації для митців, що допомагає розкрити екстраординарний потенціал для мобілізації ресурсів та допомозі у вирішенні проблем клімату в світі.

EXHIBITION OF THE PROJECT : Seattle - NFT Museum, 2022